US probes Hyundai, Kia recall into 6.4 million vehicles over fire risks

US probes Hyundai, Kia recall into 6.4 million vehicles over fire risks